Organisatie

Maxima is een particulier initiatief, zonder religieuze of politieke doelstelling. Er zijn geen betaalde krachten, alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Kledingbank Maxima telt 5 leden.

Gherie ter Steege, voorzitter
Vacature                
secretaris
Berry Schreurs, penningmeester

Algemene bestuursleden:
Karin van den Hende
Mariëtte SteenhuisContact bestuur
Adres:

   Transportweg 64
   9645 KX Veendam
   0598-750 602 
Email veendam@kledingbankmaxima.nl 

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer is NL 88 RABO 0134 9550 56 ten name van Stichting Kledingbank Maxima Veendam.

Handelsregister

Kamer van Koophandelnummer: 58745734. RSIN nummer: 853163789

Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt op de website geplaatst, zie Jaarverslagen.
De webpagina Nieuws vermeldt de belangrijkste laatste en de komende ontwikkelingen.

Reglement Maxima

Werkwijze Kledingbank Maxima


In het Reglement Maxima zijn de afspraken beschreven voor de medewerkers in de winkel, de bedrijfsleiders en het bestuur, zodat iedereen weet welke afspraken er bestaan. Het 

Bedrijfsleiders


De bedrijfsleiders vervullen een centrale rol binnen de kledingbank: ze zijn als leidinggevende verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Medewerkers

Wel en Wee afspraken

In de winkel staan medewerkers.

De medewerkers dragen onder meer zorg voor:
 • inschrijven van de bezoekers
 • helpen bij het winkelen
 • netjes houden van de winkel
 • sorteren van de binnengekomen kleding.